Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Το τεχνικό γραφείο του Ιωάννη Χαρίση υιοθετώντας τους κανόνες και τις νέες τάσεις της Αρχιτεκτονικής, σε συνδυασμό με τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη, καταφέρνει να δημιουργεί αισθητικά άψογα οικοδομήματα με υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας. Στο στάδιο αυτό, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ενός κτηρίου, προτείνουμε διαφορετικές εφικτές λύσεις σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό και τον χρονικό προγραμματισμό κάθε έργου. Η αρχιτεκτονική μελέτη, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και βιομηχανικών χώρων, αποτελεί ένα μικρό δείγμα των εργασιών που αναλαμβάνει το γραφείο μας.