Εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Ο επικεφαλής του γραφείου έχει κάνει πρόσθετες μεταπτυχιακές σπουδές στα Τεχνοοικονομικά και είναι πιστοποιημένος και αναγνωρισμένος εκτιμητής με τον τίτλο του "Expert Valuer in Real Estate Property" από τον διεθνούς κύρους φορέα πιστοποίησης εκτιμητών "PeopleCert", που φέρει την διαπίστευση στην Ελλάδα από τον ΕΣΥΔ και από το Υπουργείο Οικονομικών.
Η πιστοποίηση Expert Valuer in Real Estate Property (Expert Εκτιμητής Ακινήτων) του ομίλου Peoplecert είναι ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύγχρονο περιβάλλον των εκτιμήσεων. Αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο κάτοχός της κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει μια ανεξάρτητη και ακριβή εκτίμηση ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα λαμβάνοντας υπ'όψιν τις συνθήκες της αγοράς, τη νομοθεσία και τις πρακτικές κάθε χώρας.
Από τις αρχές του 2014 είναι επίσης πιστοποιημένος εκτιμητής στο μητρώο των εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (το πρώην ΣΟΕ) με αριθμό μητρώου 319.
Το γραφείο έχει έναν πραγματικά εντυπωσιακά αυξανόμενο όγκο τεχνικών αξιολογήσεων ακινήτων από το 2001 έως σήμερα.
Την περίοδο από το 2002 έως και σήμερα ως συνεργάτης μηχανικός (εξωτερικός εκτιμητής) για την ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ και την PIRAEUS REAL ESTATE AE, πραγματοποίησα εκατοντάδες εκτιμήσεις ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων τόσο κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, όσο και εργοστασίων, τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων κλπ.
Παράλληλα με τους συνεργάτες μου, έχουμε ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τεχνικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις ακινήτων για αρκετούς ιδιώτες-πελάτες, κάνοντας σε κάποιους από αυτούς (επιχειρηματικές μονάδες) με βάση κυρίως τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, την εξέταση της αποδοτικότητας των μονάδων, καθώς και την τελική οικονομική αξιολόγηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων.