Στοιχεία του Προγράμματος Επιδότησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Πσρακάτω φαίνονται κάποια στοιχεία του υλοποιηθέντος έργου. Μπορείτε να κατεβάσετε την εικόνα ή να την ανοίξετε σε νέα σελίδα με μεγαλύτερη ανάλυση για να μπορεί να είναι πιο εύκολα αναγνώσιμη.

ΕΣΠΑ 2014-2020