Έκδοση αδειών δόμησης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επίβλεψή τους. Η παραπάνω διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας και της ανομοιομορφίας ανά πολεοδομικό τομέα. Για να υπερβούμε τα παραπάνω εμπόδια και να διατηρήσουμε στα χαμηλότερα επίπεδα δύο βασικούς παράγοντες, το κόστος και τον χρόνο, απαιτείται βαθιά γνώση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ) και εμπειρία όσο αναφορά τις διαδικασίες και τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Η κατάρτιση του γραφείου μας και η διαρκής παρακολούθηση της πορείας του φακέλου του έργου, σας εξασφαλίζει.

Αναλυτικότερα, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επίβλεψη κάθε είδους κτηρίου, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών χώρων, καθώς επίσης και την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων. Τέλος το γραφείο μας εξειδικεύεται στην έκδοση αδειών για κάθε είδους ανακαίνιση και αναπαλαίωση κτηρίου.